חיפוש

תקנון האתר

אתר זה הוקם ומופעל על ידי רשת שרמפארם בכדי להעניק לך חווית גלישה המתאימה לצרכיך.

הנך חשוב לנו ואנו מאמינים בחשיבות פרטיותך. לכן, אנו מזמינים אותך לקרוא בעיון את תנאי תקנון האתר ומדיניות הפרטיות שלנו. כך תכיר את התנאים החלים על הגולשים ועל התקשרויות בינינו וכן תדע כיצד אנו נוהגים במידע פרטי.

לתשומת ליבך, השימוש באתר על ידך, לרבות עיון בדפי האתר, יעיד על הסכמתך ואישורך את הוראות תקנון האתר.

תקנון שימוש

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 • “התקנון” – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן.
 • “האתר” – אתר החברה בכתובת sharampharm.co.il
 • “גולש” – כל גולש באתר.
 • “תוכן” – כל תוכן בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט המפורסם באתר.
 1. הסכם מחייב בין הצדדים
  • השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות).
  • התקנון מהווה ההסכם בין הגולש לבין  שרמפארם.
  • התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולש לבין שרמפארם.
  • קבלה והסכמה לתנאי ההסכם על ידי הגולש עם שרמפארם (כולל מדיניות הפרטיות להלן) הנה מעצם הגלישה ו/או השימוש על ידי הגולש באתר.
 2. שינוי תנאי ההסכם
  • שרמפארם תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • שרמפארם איננה מחויבת להודיע על שינוי בתקנון באופן יזום ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על הגולש לקרוא את התקנון טרם גלישה באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ לגולשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים.
 3. קישורים מחוץ לאתר
  • ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת שרמפארם ואין כל שליטה והיא מסירה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד’ החלים באתרים ופלטפורמות אחרות.
  • כל גולש מסכים ומאשר כי לשרמפארם אין כל שליטה ולא תהיה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות כאמור לעיל.
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן המפורסם בו, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, יהיו בבעלותה הבלעדית של שרמפארם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליו.
  • אין בפרסום תוכן באתר בכדי להעניק זכות לכל צד ג’ בחומרים אלו, לרבות בעלות בהם.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של שרמפארם.
 5. הגבלת אחריות
  • בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד שרמפארם
  • השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
  • שרמפארם איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  • שרמפארם לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר. גולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד שרמאפרם.
  • האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג (כגון רפואי), לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה. כמו כן, אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית. השימוש במוצרים ובמידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולש בלבד. בעדר מידע רלוונטי – יש לפנות לבעל מקצוע לפני נקיטת כל פעולה.
  • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 1. דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין תנאים אלו ו הנו הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

 

מדיניות פרטיות

 1. פרטיות
  • פרטיות הגולשים חשובה לשרמפארם מאוד והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות הגולשים באתר. להלן מדיניות שרמפארם בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
  • שרמפארם לא תשתף ו/או תעביר לצד ג’ כל פרט מפרטיו האישיים של גולש ללא הסכמתו המפורשת
  • בעת גלישה באתר, נאספים באופן אוטומטי באמצעות האתר פרטים מאת הדפדפן או המכשיר הנייד ממנו הגולש נכנס לאתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר שרמפארם רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי גולשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור הגולשים באתר.
  • במסגרת השימוש באתר יאספו וישמרו על ידי האתר פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי הגולש, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה. שרמפארם תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של הגולש באתר ואספקת שירותים לגולש (לרבות לאחר הגלישה באתר) וכן לצרכים פנמיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות לרבות באמצעות “Cookies” (כהגדרת מונח זה להלן).
  • שימוש בפרטים אישיים של גולש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר, כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) משלוח מוצרים שהוזמנו על ידי הגולש, במצבים בהם הדין מחייב את שרמפארם למסור את המידע או אם מתעורר החשד שגולש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון.
  • שרמאפרם תהיה רשאית לשלוח אל גולש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד’. גולש יהיה רשאי להודיע לשרמפארם בכתב או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה ושרמארם תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.
 2. עוגיות (“Cookies“)
  • כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות (“Cookies”) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
  • מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.
  • שרמפארם משתמשת בעוגיות במסגרת האתר, בין היתר, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר ועל מנת לתת שירות מהיר ולייעל את השימוש באתר.
  • כל גולש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. ראוי לציין כי שינוי הגדרה זו תספק לגולש חווית משתמש ירודה.